Tvorba webových stránok a eShopovZaložiť webovú stránku alebo eShop

 

Rozpis opravných štátnych skúšok:

http://spv.wbl.sk/bc_dfs__efs.docx

http://spv.wbl.sk/mgr._spv_opravne.docx

Študenti, ktorí sa zúčastnili štátnej záverečnej skúšky 11. júna si môžu vyzdvihnúť záverečnú prácu na vrátnici PdF TU od 18. júna.

Výchovno-organizačný pracovník v Detskom krízovom centre Slniečko v Nitre - nástup od 1.7.2014
http://www.centrumslniecko.sk/sk/pracovne-prilezitosti

Člověk v tísni – pobočka Slovensko hľadá sociálno-pedagogického pracovníka/pracovníčku do obce Plavecký Štvrtok
http://www.peopleinneed.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=79&lang=sk

 

 


 

 

Zaujímavá ponuka vzdelávania pre dobrovoľníkov pracujúcich s deťmi,

vzdelávanie vrátane ubytovania a strávy je hradené z ESF:

http://spv.wbl.sk/praktik_cielova_skupina_tt.pdf

termíny: http://spv.wbl.sk/praktik_terminy_vzdelavani_2014-1.pdf

 

Pozvanka na exkurziu do Uherského Brodu rodíska J. A. Komenského:

dňa 29. apríla (utorok) sa uskutoční exkurzia do múzea J. A. Komenského a centra voľného času v Uherskom Brode. Predpokladaný odchod z Trnavy zo stanice 7:30 a návrat cca 19:30. Cena za dopravu objednaným autobusom a poistenie je 10 Eur. Ešte máme voľných niekoľko miest, kto má záujem aj z rádov extenistov je vítaný. Treba sa ohlásiť čo najskôr elektronicky Dr. Bizovej.


Oznam pre 3. ročník Bc. štúdia: Ukončil som hodnotenie semestrálnych projektov, ktoré mi boli doručené.
Projekty si môžete vyzdvihnúť v čase konzultačných hodín.
Od študentiek Erika Khim, Dominika Kováčiková, Zuzana Lúčanová, Lucia Tyralová neevidujem projekty - prosím, ozvite sa mi, nech sa dohodneme na ďalšom postupe. Ďakujem.
Ak niekto nie je s hodnotením spokojný, môže projekt prepracovať a predložiť na opätovn
é posúdenie (k dispozícii máte 1. a 2. opravný "termín") - môžete tak urobiť do konca semestra.
Ak považujete moje hodnotenie za neobjektívne, som otvorený aj možnosti posúdeniu vášho projektu iným kolegom/komisiou
- toto však musíme riešť v spolupráci s vedúcou katedry Dr. Adamík Šimegovou. Peter Lenčo

 

Organizačné info pre študentov mgr. štúdia:

Dr. Liberčanová, PhD. nastupuje v LS po materskej dovolenke do práce a preberá späť gestorstvo študentov na druhom stupni štúdia, ktoré dočasne vykonávala Dr. Bizová, PhD.

Vo všetkých otázkach týkajúcich sa Mgr. štúdia sa preto obracajte na Dr. Liberčanovú, PhD.

 


 Oznam pre všetkých študentov: preštudujte si Študijný poriadok PdF TU, najmä články týkajúce sa kreditov a opakovania predmetov http://spv.wbl.sk/st_por_pdf.doc http://spv.wbl.sk/4_a_pol_roka_v_terene-1.pdf


 

Pri príprave na prezentáciu a obhajobu bakalárskych a magisterských prác vám zaiste pomôže usmernenie, 
ktoré nájdete na oficiálnej stránke Katedry pedagogických štúdií v časti "záverečné práce".
Web: http://pdf.truni.sk/katedry/kpdgps/

 

Zoznam elektronických kontaktov pedagógov KPŠ

http://spv.wbl.sk/elektronicke_kontakty_pedagogov_kps.doc

TOPlist
Návštevnosť:   |  Tvorba webových stránok na WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok