Založiť webovú stránku alebo eShop
 

KH KL počas skúškového obdobia:

11.6. od 8.00 - 8.30 v 619, od 8.30 - 9.15 v 5P1, od 9.15 - 10.00 v 4P1

18.5 a 19.5. od 8.00 - 8.45 v 1S1 , od 8.50 - 9.55 v 619

24. 5. od 8.00 - 8.45 v 1S1 a od 8.50 - 9.00 v 619

6.6 od 8.00 - 8.45 v 3S1, od 8.50 - 9.00 v 619

13.6. 10.00 - 11.45 v 5P1, od 11.45 - 12:00 v 619

22.6. 10.00 - 11.45 v 5P1, od 11.45 - 12:00 v 619

29.6. 10.00 - 10.45 v 5P1, od 10.45 - 11:30 v 619

SP E alebo DzP je možné si vyzdvihnúť len počas KH v m. č. 619 (kancelária, kde bežne sedím).

KH je možné dohodnúť aj v iný termín po dohode cez email, a to v TT, ale i v BA1, BA2.

 

Informačný list k predzápisom študijných predmetov pre študentov magisterských programov Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo v akademickom roku 2017/2018

 
 

Info pre 4SPV DFŠ - PP3, priebežné hodnotenie z PP3 by ste mali obdržať do začiatku skúškového obdobia, to vša len za predpokladu, že denník z praxe odovzdáte v dostatočnom predstihu (na prelome marec/apríl 2017), inak hodnotenie obdržíte najskôr v júni. 

 

 

      Pozvanie na akademické podujatie

http://spv.wbl.sk/na_prahu_2017.pdf

 

 

ADVENTNÝ TOMBOLOVÝ KALENDÁR

                (knihu, ktorú si vyhral, zistíš kliknutím na číslo dňa, výhercom gratulujeme, pre výhru si môžete prísť v čase KH KL v miestnosti 619)

30

Vyhráva: 59

5

Vyhráva: 54

10

Vyhráva: 100

15

Vyhráva:  31 

20

Vyhráva: 67 

1

Vyhráva: 10

6

Vyhráva: 1

11

Vyhráva: 5

16

Vyhráva:   7 

21

Vyhráva: 15 

2

Vyhráva: 16

7

Vyhráva: 71

12

Vyhráva:

17

Vyhráva:31 

22

Vyhráva:  22 

3

Vyhráva: 27

8

Vyhráva: 4

13

Vyhráva:

18

Vyhráva: 60

23

Vyhráva:  1  

4

Vyhráva: 72

9

Vyhráva: 28

14

Vyhráva:

19

Vyhráva: 

24

Vyhráva:  7 

Foto z SPVčkovice nájdete s komentármi   na FB stránke SPV: https://www.facebook.com/Soci%C3%A1lna-pedagogika-a-vychov%C3%A1vate%C4%BEstvo-850965375020301/?fref=ts a v sekcii SPVčkovica

Darcom odborných prameňov do tomboly (najmä pedagógom) veľmi pekne ďakujeme :-D 

 

 

Zmena študijnej poradkyne v bakalárskom stupni SPV:

od 1.9.2016 študijnou poradkyňou je Mgr. Ivana Šuhajdová, PhD., vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa študijného poradenstva treba sa obracať na ňu.

 


 

Možnosť ročného predplatného na časopis Vychovávateľ pre študentov:

cena ročného poplatku za 5 dvojčísiel je 14 Eur. Objednávku predplatného časopisu treba zaslať priamo vydavateľovi:   

na e-mailovú adresu:  educatiopress@gmail.com

 

 

 

 


 

 

 

 


 Oznam pre všetkých študentov: preštudujte si Študijný poriadok PdF TU, najmä články týkajúce sa kreditov a opakovania predmetov http://spv.wbl.sk/st_por_pdf.doc http://spv.wbl.sk/4_a_pol_roka_v_terene-1.pdfZoznam elektronických kontaktov pedagógov KPŠ

http://spv.wbl.sk/elektronicke_kontakty_pedagogov_kps.doc

TOPlist
aktualizované: 13.09.2017 20:24:48