Tvorba webových stránok a eShopovZaložiť webovú stránku alebo eShop

 

Oznam pre študentov 1MGRSPV od Dr. Adamík Šimegovej: dovoľujem si upozorniť všetkých študentov denného a externého štúdia 2. stupňa SPaV (Mgr., 1. roč.), že Vaše práce z predmetu Pedagogicko-psychologická diagnostika bolo potrebné odovzdať do 31.10.2014 a zároveň je potrebné zaslať ich aj elektronickou formou na mailovú adresu miroslava.simegova@truni.sk
Práce postupne hodnotím a hodnotenia vkladám do Mais-u.

 

Oznam pre 3. roč. Bc DFŠ: zmena termínu súdnych pojednávaní: prvá skupina, ktorá začína vyučovanie v stredu od 10:20 príde na súdne pojednávanie v stredu 26.11. Pojednávanie začne o 8:30, stretneme sa o 8:15 pred budovou Okresného súdu v Trnave (na súdne pojednávanie prídu z tejto skupiny iba tí študenti, ktorí neabsolvujú prax na ÚPSVaR). Prosím, informujte sa navzájom o tejto zmene.

Súdne pojednávanie pre druhú skupinu bude v utorok 2.12 o 8:15, stretneme sa o 8:00 pred budovou súdu.

Prosím, informujte sa navzájom.

Pozvanú prednášku 3.12 bude viesť pracovníčka z ambulantného krízového centra Otvorené srdce v Trnave.

Oznam pre študentov 1SPV v MGR stupni:

 Tému záverečnej práce treba už mať vybratú a zaevidovanú. Vzápätí treba kontaktovať konzultanta (emailom) pre prvú osobnú konzultáciu - čo najskôr! 

Úvodná inštruktáž v CPPPaP sa uskutoční 8.12. bližšie na stránke k praxi.

 

Oznam pre 3. roč. Bc DFŠ: povinné súdne pojednávanie: zúčastnia sa ho všetci študenti okrem tých, ktorí absolvujú prax na ÚPSVaR v Trnave. Pojednávanie sa uskutoční 1.12 o 11:00 na Okresnom súde v Trnave (nachádza sa na začiatku Pešej zóny pri kostolíku sv. Heleny). Stretneme sa 10:45 pred budovou súdu.

Pozvaná prednáška v rámci Priebežnej praxe II sa uskutoční 3.12 od 15:30 v 2S1,

účasť pre študentov v DFŠ je povinná.

 

Z vydavateľstva časopisu Vychovávateľ nám zaslali zaujímavú ponuku pre študentov:

5 dvojčísel v školskom roku 2014/15 je možné si predplatiť za 8 Eur.

Záujemcovia sa môžu obrátiť mailom na Dr. Bizovú pre usmernenie.

 

 

 

Oznam pre študentov EFŠ 3. roč.: Pokyny k priebežnej praxi II sú v skriptách zo Sociálno-pedagogickej praxe I, pozrite link v sekcii č. 3. Inštruktáž k praxi bola poskytnutá v rámci vyučovania Teória výchovy v školských zariadeniach. Formuláre a sprievodný list k praxi sú v sekcii č. 3. Termín odovzdania formulárov: 10. január 2015.

 






 

 

 

 


 Oznam pre všetkých študentov: preštudujte si Študijný poriadok PdF TU, najmä články týkajúce sa kreditov a opakovania predmetov http://spv.wbl.sk/st_por_pdf.doc http://spv.wbl.sk/4_a_pol_roka_v_terene-1.pdf


 

Pri príprave na prezentáciu a obhajobu bakalárskych a magisterských prác vám zaiste pomôže usmernenie, 
ktoré nájdete na oficiálnej stránke Katedry pedagogických štúdií v časti "záverečné práce".
Web: http://pdf.truni.sk/katedry/kpdgps/

 

Zoznam elektronických kontaktov pedagógov KPŠ

http://spv.wbl.sk/elektronicke_kontakty_pedagogov_kps.doc

TOPlist
Návštevnosť:   |  Tvorba webových stránok na WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok