Tvorba webových stránok a eShopovZaložiť webovú stránku alebo eShop

Odkaz Dr. Lenčo: Vážení študenti, od 1. 9. 2014 už nie som zamestnancom Trnavskej univerzity. Tým študentom, ktorí mali pod mojím vedením vypracovať bakalársku alebo diplomovú prácu, bude pridelený nový konzultant - prosím, obráťte sa na vašu študijnú poradkyňu, príp. na vedúcu katedry. Prajem vám všetko dobré vo vašom štúdiu i v živote.

 

Rozpis opravných štátnych skúšok:

http://spv.wbl.sk/bc_dfs__efs.docx

http://spv.wbl.sk/mgr._spv_opravne.docx

 

 

Organizačné info pre študentov mgr. štúdia:

Dr. Liberčanová, PhD. nastupuje v LS po materskej dovolenke do práce a preberá späť gestorstvo študentov na druhom stupni štúdia, ktoré dočasne vykonávala Dr. Bizová, PhD.

Vo všetkých otázkach týkajúcich sa Mgr. štúdia sa preto obracajte na Dr. Liberčanovú, PhD.

 


 Oznam pre všetkých študentov: preštudujte si Študijný poriadok PdF TU, najmä články týkajúce sa kreditov a opakovania predmetov http://spv.wbl.sk/st_por_pdf.doc http://spv.wbl.sk/4_a_pol_roka_v_terene-1.pdf


 

Pri príprave na prezentáciu a obhajobu bakalárskych a magisterských prác vám zaiste pomôže usmernenie, 
ktoré nájdete na oficiálnej stránke Katedry pedagogických štúdií v časti "záverečné práce".
Web: http://pdf.truni.sk/katedry/kpdgps/

 

Zoznam elektronických kontaktov pedagógov KPŠ

http://spv.wbl.sk/elektronicke_kontakty_pedagogov_kps.doc

TOPlist
Návštevnosť:   |  Tvorba webových stránok na WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok