Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

ORGANIZÁCIA PREDMETOV MUVY A MSP2 V LS PRE 4SPV DFŠ.

SPVČKOVICA 2017 kliknite na foto pre zobrazenie zdieľaného albumu a doplňte foto

jednotlivé foto nájdete aj vo fotogalérii Spvčkovica http://spv.wbl.sk/5122017.html

 

Informačný list k predzápisom študijných predmetov pre študentov magisterských programov Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo v akademickom roku 2017/2018

 
 

Info pre 4SPV DFŠ - PP3, priebežné hodnotenie z PP3 by ste mali obdržať do začiatku skúškového obdobia, to vša len za predpokladu, že denník z praxe odovzdáte v dostatočnom predstihu (na prelome marec/apríl 2017), inak hodnotenie obdržíte najskôr v júni. 

 

 

 

 


 Oznam pre všetkých študentov: preštudujte si Študijný poriadok PdF TU, najmä články týkajúce sa kreditov a opakovania predmetov http://spv.wbl.sk/st_por_pdf.doc http://spv.wbl.sk/4_a_pol_roka_v_terene-1.pdfZoznam elektronických kontaktov pedagógov KPŠ

http://spv.wbl.sk/elektronicke_kontakty_pedagogov_kps.doc

TOPlist
aktualizované: 16.02.2018 13:35:11