Tvorba webových stránok a eShopovZaložiť webovú stránku alebo eShop

.

KH Dr. Liberčanovej počas skúškového obdobia:

28.1.2015 (streda) od 8.30 - 10.00.

6. 2. 2015 (piatok) 8.30 - 9.30.

Počas LS budú bývať KH v stredu 10.30 - 11.00 a 12.00 - 12.30

              a vo štvrtok 8.30 - 10.30.

 

Oznam pre študentov 1MGRSPV od Dr. Adamík Šimegovej: dovoľujem si upozorniť všetkých študentov denného a externého štúdia 2. stupňa SPaV (Mgr., 1. roč.), že Vaše práce z predmetu Pedagogicko-psychologická diagnostika bolo potrebné odovzdať do 31.10.2014 a zároveň je potrebné zaslať ich aj elektronickou formou na mailovú adresu miroslava.simegova@truni.sk
Práce postupne hodnotím a hodnotenia vkladám do Mais-u.

 


Oznam pre študentov 1SPV v MGR stupni:

 Tému záverečnej práce treba už mať vybratú a zaevidovanú. Vzápätí treba kontaktovať konzultanta (emailom) pre prvú osobnú konzultáciu - čo najskôr! 

Úvodná inštruktáž v CPPPaP sa uskutoční 8.12. bližšie na stránke k praxi.

 


 

Z vydavateľstva časopisu Vychovávateľ nám zaslali zaujímavú ponuku pre študentov:

5 dvojčísel v školskom roku 2014/15 je možné si predplatiť za 8 Eur.

Záujemcovia sa môžu obrátiť mailom na Dr. Bizovú pre usmernenie.

 

 

 

Oznam pre študentov EFŠ 3. roč.: Pokyny k priebežnej praxi II sú v skriptách zo Sociálno-pedagogickej praxe I, pozrite link v sekcii č. 3. Inštruktáž k praxi bola poskytnutá v rámci vyučovania Teória výchovy v školských zariadeniach. Formuláre a sprievodný list k praxi sú v sekcii č. 3. Termín odovzdania formulárov: 10. január 2015.

 


 

 

 

 


 Oznam pre všetkých študentov: preštudujte si Študijný poriadok PdF TU, najmä články týkajúce sa kreditov a opakovania predmetov http://spv.wbl.sk/st_por_pdf.doc http://spv.wbl.sk/4_a_pol_roka_v_terene-1.pdf


 

Pri príprave na prezentáciu a obhajobu bakalárskych a magisterských prác vám zaiste pomôže usmernenie, 
ktoré nájdete na oficiálnej stránke Katedry pedagogických štúdií v časti "záverečné práce".
Web: http://pdf.truni.sk/katedry/kpdgps/

 

Zoznam elektronických kontaktov pedagógov KPŠ

http://spv.wbl.sk/elektronicke_kontakty_pedagogov_kps.doc

TOPlist
Návštevnosť:   |  Tvorba webových stránok na WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok