Tvorba webových stránok a eShopovZaložiť webovú stránkuZaložiť e-shop
 
Dôležitý oznam pre prvý ročník denné štúdium 
 
predmet Dejiny výchovy a vzdelávania 2 Vás bude učiť
PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc.
 
POZOR - zmena dňa výučby daného predmetu - predmet sa nebude učiť, tak ako ho máte v rozvrhu, ale nasledovne:
Výučba predmetu začína 27.3.
prednášky budú bývať v pondelok od 10.20 do 12:00 v miestnosti 3P1, 
nasledovať bude hneď seminár:
- skupina 1SPV1 ho bude mať v čase od 12:00 do 12:45 v miestnosti 1S2 
- skupina 1SPV2 ho bude mať v čase od 12:50 do 13:45 v miestnosti 1S2     
 
Chodenie na prednášky a semináre sa týmto pre Vás stáva povinné!!!

Info pre študentov odovzdávajúcich záverečnú prácu: vytlačené a opečiatkované zadania záverečných prác si môžete vyzdvihnť od 27.3.2017 u pani sekretárky katedry.

Info pre 4SPV DFŠ - PP3, priebežné hodnotenie z PP3 by ste mali obdržať do začiatku skúškového obdobia, to vša len za predpokladu, že denník z praxe odovzdáte v dostatočnom predstihu (na prelome marec/apríl 2017), inak hodnotenie obdržíte najskôr v júni. 

Info pre 5SPV o SP E: mali by ste do dnešného dňa obdržať už všetci email (ten ktorý ste uviedli na titunú stránku projektu) s hodnotením. Klasifikáciu zapíšem koncom marca, dovtedy si projekt prídete vydzvihnúť (počet bodov si prekontrolujte). V SP E som v posudzovacej tabuľke uviedla nedostatky, prípadne do textu upozornila na chyby, ktorých sa môžete dopúšťať pri písaní DP, preto je pre vás prínosné si projekt vyzdvihnúť. KL

 

 

      Pozvanie na akademické podujatie

http://spv.wbl.sk/na_prahu_2017.pdf

 

 

ADVENTNÝ TOMBOLOVÝ KALENDÁR

                (knihu, ktorú si vyhral, zistíš kliknutím na číslo dňa, výhercom gratulujeme, pre výhru si môžete prísť v čase KH KL v miestnosti 619)

30

Vyhráva: 59

5

Vyhráva: 54

10

Vyhráva: 100

15

Vyhráva:  31 

20

Vyhráva: 67 

1

Vyhráva: 10

6

Vyhráva: 1

11

Vyhráva: 5

16

Vyhráva:   7 

21

Vyhráva: 15 

2

Vyhráva: 16

7

Vyhráva: 71

12

Vyhráva:

17

Vyhráva:31 

22

Vyhráva:  22 

3

Vyhráva: 27

8

Vyhráva: 4

13

Vyhráva:

18

Vyhráva: 60

23

Vyhráva:  1  

4

Vyhráva: 72

9

Vyhráva: 28

14

Vyhráva:

19

Vyhráva: 

24

Vyhráva:  7 

Foto z SPVčkovice nájdete s komentármi   na FB stránke SPV: https://www.facebook.com/Soci%C3%A1lna-pedagogika-a-vychov%C3%A1vate%C4%BEstvo-850965375020301/?fref=ts a v sekcii SPVčkovica

Darcom odborných prameňov do tomboly (najmä pedagógom) veľmi pekne ďakujeme :-D 

 

 

Zmena študijnej poradkyne v bakalárskom stupni SPV:

od 1.9.2016 študijnou poradkyňou je Mgr. Ivana Šuhajdová, PhD., vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa študijného poradenstva treba sa obracať na ňu.

 


 

Možnosť ročného predplatného na časopis Vychovávateľ pre študentov:

cena ročného poplatku za 5 dvojčísiel je 14 Eur. Objednávku predplatného časopisu treba zaslať priamo vydavateľovi:   

na e-mailovú adresu:  educatiopress@gmail.com

 

 

 

 


 

 

 

 


 Oznam pre všetkých študentov: preštudujte si Študijný poriadok PdF TU, najmä články týkajúce sa kreditov a opakovania predmetov http://spv.wbl.sk/st_por_pdf.doc http://spv.wbl.sk/4_a_pol_roka_v_terene-1.pdfZoznam elektronických kontaktov pedagógov KPŠ

http://spv.wbl.sk/elektronicke_kontakty_pedagogov_kps.doc

TOPlist
aktualizované: 26.03.2017 22:50:02