Tvorba webových stránek a eShopůZaložit webové stránkyZaložit e-shop

Oznam pre 5SPV ohľadom SP E

vytlačené projekty mi nechajte v kancelárii na stole, prípadne u pani sekretárky katedry a nezabudnite v nich viesť dátum odovzdania a kontakt na vás. Projekty si z fakulty odnesiem 10.12. 2016 KL

      

ADVENTNÝ TOMBOLOVÝ KALENDÁR

30

Vyhráva: 59

5

Vyhráva:

10

Vyhráva:

15

Vyhráva:

20

Vyhráva:

1

Vyhráva: 10

6

Vyhráva:

11

Vyhráva:

16

Vyhráva:

21

Vyhráva:

2

Vyhráva: 16

7

Vyhráva:

12

Vyhráva:

17

Vyhráva:

22

Vyhráva:

3

Vyhráva: 27

8

Vyhráva:

13

Vyhráva:

18

Vyhráva:

23

Vyhráva:

4

Vyhráva:

9

Vyhráva:

14

Vyhráva:

19

Vyhráva:

24

Vyhráva:

Foto z SPVčkovice nájdete s komentármi   na FB stránke SPV: https://www.facebook.com/Soci%C3%A1lna-pedagogika-a-vychov%C3%A1vate%C4%BEstvo-850965375020301/?fref=ts a v sekcii SPVčkovica

 

Tombola: tobolové lístky (0,50 €) bude možné zakúpiť i po SPVčkovici (od dobrovoľníkov jama peer a od KL v miestnosti č. 619), ale každým dňom sa tak znižuje príležitosť na predchádzajúce výhry, ktorú tvoria odborné pramene z oblasti SPaV. Tombola má charakter adventného kalendára, teda každý deň až do Vianoc, losujeme jedného výhercu publikácie (fotografie publikácii sa nachádzajú pod jednotlivými číslami).  Finančný zisk z tomboly bude slúži na pokrytie nákladov súvisiacich s organizáciou spvčkovice  :-) Výherci si môžu prísť prevziať prameň s výherným tombolovým lítkom do miestnosti 619.

Darcom odborných prameňov do tomboly (najmä pedagógom) veľmi pekne ďakujeme :-D 

 

 

14.9 bola vykonaná úprava predmetov v MAIS na základe individuálnych žiadostí zaslaných Dr. Bizovej: vymazanie predmetu, správne zaradenie do semestra (Akademické písanie). Žiadosť o zrušení predmetov za celú skupinu nebola akceptovaná, keďže každý študent musí požiadať o zrušenie predmetu individuálne. Tí, ktorí potrebujete vymazať predmet alebo pridať opakovaný, sa musíte obrátiť so žiadosťou (príslušným tlačívom) na študijné oddelenie. V prípade ďalších otázok prosím obracať sa na Dr. Ivanu Šuhajdovú.

 


 

Zmena študijnej poradkyne v bakalárskom stupni SPV:

od 1.9.2016 študijnou poradkyňou je Mgr. Ivana Šuhajdová, PhD., vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa študijného poradenstva treba sa obracať na ňu.

 


 

Možnosť ročného predplatného na časopis Vychovávateľ pre študentov:

cena ročného poplatku za 5 dvojčísiel je 14 Eur. Objednávku predplatného časopisu treba zaslať priamo vydavateľovi:   

na e-mailovú adresu:  educatiopress@gmail.com

 

 

 

 


 

 

 

 


 Oznam pre všetkých študentov: preštudujte si Študijný poriadok PdF TU, najmä články týkajúce sa kreditov a opakovania predmetov http://spv.wbl.sk/st_por_pdf.doc http://spv.wbl.sk/4_a_pol_roka_v_terene-1.pdfZoznam elektronických kontaktov pedagógov KPŠ

http://spv.wbl.sk/elektronicke_kontakty_pedagogov_kps.doc

TOPlist
aktualizováno: 03.12.2016 22:05:19