Tvorba webových stránok a eShopovZaložiť webovú stránkuZaložiť e-shop

 

14.9 bola vykonaná úprava predmetov v MAIS na základe individuálnych žiadostí zaslaných Dr. Bizovej: vymazanie predmetu, správne zaradenie do semestra (Akademické písanie). Žiadosť o zrušení predmetov za celú skupinu nebola akceptovaná, keďže každý študent musí požiadať o zrušenie predmetu individuálne. Tí, ktorí potrebujete vymazať predmet alebo pridať opakovaný, sa musíte obrátiť so žiadosťou (príslušným tlačívom) na študijné oddelenie. V prípade ďalších otázok prosím obracať sa na Dr. Ivanu Šuhajdovú.

Dr. Liberčanovú nájdete najbližšie na fakulte vo stredu 14.9. od 9.00 - 11.00 (napr. pre vyzdvihnutie si DzP).


 

Zmena študijnej poradkyne v bakalárskom stupni SPV:

od 1.9.2016 študijnou poradkyňou je Mgr. Ivana Šuhajdová, PhD., vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa študijného poradenstva treba sa obracať na ňu.

 

http://spv.wbl.sk/cvo_seminar_plagat_a4_web.pdf

 

Pracovná príležitosť na 20 h týždenne - recepčná tu!

 

 

KH Dr. Liberčanovej počas skúškového obdobia:

19.12. od 8.00-9.00 v miestnosti 1S2

20.12. od 8.00 -9.00 v miestnosti 1S1

26.5. od 8.30 - 9.30 v miestnosti 619 od 9.30 - 10.30 v 1S1

2.6. od 9.00 - 9.30 v 619 a od 9.30 - 10.30 v miestnosti 1S2

6.6 od 8.00 - 9.00 v 1S2

14.6. od 8.00 - 9.00 v 1S2

24.6. od 8.45 - 9.15 v 619 od 9.30 - 10.30 v 5P1

28.6. od 8.45 - 9.15 v 619 od 9.30 - 10.30 v 5P1

Pre DzP a SP E je možné prísť len v čase KH v miestnosti 619 (kancelária).

V seminárnych miestnostiach poskytujem KH počas písania testu ostatných študentov (aj pre konzultácie záverečných prác).

Iné požiadavky na KH je možné dohodnúť emailom.

 

 

 Práca: Sociálny pedagóg - Základná škola Zvolen
http://www.profesia.sk/praca/zakladna-skola-zvolen/O2384855?similar=1 

 


 

Exkurzia 3SPV DFŠ v BA

 

Pracovná príležitosť: Súkromná ZŠ s anglickým vyučovacím jazykom v Bratislave - Devín má voľné pracovné miesto pre vychovávateľa. V prípade záujmu môžete sa obrátiť na vedenie školy.

 

Možnosť ročného predplatného na časopis Vychovávateľ pre študentov:

cena ročného poplatku za 5 dvojčísiel je 14 Eur. Objednávku predplatného časopisu treba zaslať priamo vydavateľovi:   

na e-mailovú adresu:  educatiopress@gmail.com

 

 

 

 


 

 

 

 


 Oznam pre všetkých študentov: preštudujte si Študijný poriadok PdF TU, najmä články týkajúce sa kreditov a opakovania predmetov http://spv.wbl.sk/st_por_pdf.doc http://spv.wbl.sk/4_a_pol_roka_v_terene-1.pdfZoznam elektronických kontaktov pedagógov KPŠ

http://spv.wbl.sk/elektronicke_kontakty_pedagogov_kps.doc

TOPlist
Návštevnosť:   |  Tvorba webových stránok na WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok